Đề 4 càng là gì? Cách bắt được con 4 càng kim cương

Đề 4 càng ăn bao nhiêu